تور : برای اطلاع از قیمت و شرایط تور کوالالامپور کلیک کنید


نوع : تور خارجی
توضیحات برای اطلاع از قیمت و شرایط تور کوالالامپور کلیک کنید


هتل ستاره بزرگسال سینگل خردسال 6 - 12 خردسال 2 - 6 نوزاد شب اضافه کمیسیون خدمات رایگان هتل
1.790.000تومان 1.960.000تومان 1.740.000تومان 1.440.000تومان
1.840.000تومان 1990.000تومان 1.800.000تومان 1.810.000تومان
1.880.000تومان 2.410.000تومان 1.880.000تومان 1.900.000تومان
1.950.000تومان 2.490.000تومان 1.950.000تومان 1.850.000تومان
1.990.000تومان 2.590.000تومان 1.990.000تومان 1.870.000تومان
2.190.000تومان 2.770.000تومان 2.190.000تومان 1.940.000تومان
2.000.000تومان 2.640.000تومان 2.000.000تومان 1.970.000تومان
2.210.000تومان 2.755.000تومان 2.210.000تومان 1.990.000تومان
2.350.000تومان 2.830.000تومان 2.225.000تومان 1.960.000تومان
2.280.000تومان 3.130.000تومان 2.380.000تومان 2.030.000تومان
2.780.000تومان 4.650.000تومان 2.780.000تومان 2.330.000تومان
3.270.000تومان 4.710.000تومان 3.270.000تومان 2.360.000تومان
3.300.000تومان 4.510.000تومان 3.300.000تومان 2.360.000تومان
3.350.000تومان 4.960.000تومان 3.350.000تومان 2.350.000تومان