تور : برای اطلاع از قیمت و شرایط کلیک کنید


نوع : تور خارجی
توضیحات برای اطلاع از قیمت و شرایط کلیک کنید

تورکربلا
تورهوایی کربلا 7شب
3شب نجف 3شب کربلا 1شب کاظمین /زیارت دوره سامرا
200دلار به نرخ ارز دولتی


درجه کاروان درجه قیمت بزرگسال
2الفB
18.854.880 ریال
2الفC
18.778.880 ریال
2الف ب
18.335.680 ریال
2ب ج
13.049.643 ریال
13.296.643 ریال
12.878.643 ریال