تور : تور کوالالامپور با پرواز ایر آسیا کلیک کنید


نوع : تور خارجی
هتل ستاره بزرگسال سینگل خردسال 6 - 12 خردسال 2 - 6 نوزاد شب اضافه کمیسیون خدمات رایگان هتل
1.790.000تومان 1.960.000تومان 1.740.000تومان 1.440.000تومان
1.840.000تومان 1990.000تومان 1.800.000تومان 1.810.000تومان
1.880.000تومان 2.410.000تومان 1.880.000تومان 1.900.000تومان
1.950.000تومان 2.490.000تومان 1.950.000تومان 1.850.000تومان
1.990.000تومان 2.590.000تومان 1.990.000تومان 1.870.000تومان
2.190.000تومان 2.770.000تومان 2.190.000تومان 1.940.000تومان
2.000.000تومان 2.640.000تومان 2.000.000تومان 1.970.000تومان
2.210.000تومان 2.755.000تومان 2.210.000تومان 1.990.000تومان
2.350.000تومان 2.830.000تومان 2.225.000تومان 1.960.000تومان
2.280.000تومان 3.130.000تومان 2.380.000تومان 2.030.000تومان
2.780.000تومان 4.650.000تومان 2.780.000تومان 2.330.000تومان
3.270.000تومان 4.710.000تومان 3.270.000تومان 2.360.000تومان
3.300.000تومان 4.510.000تومان 3.300.000تومان 2.360.000تومان
3.350.000تومان 4.960.000تومان 3.350.000تومان 2.350.000تومان